ביטול הזמנה והחזר כספי

ביטול הזמנה

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה* בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
  (להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations )
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות [email protected] ו/או באמצעות עמוד “צור קשר” באתר. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.
 3. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .
 5. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • חשד לעסקה לא כשרה ו/או לא בתום לב ו/או לנסיון הונאה
 • נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 • במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 2. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
 3. ביטול/שינוי הזמנה יכול להתבצע באתר ו/או באמצעות שירות הלקוחות בטלפון ובמייל.
 4. החנות תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך הודעה ללקוח שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

*מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה:
http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights