תקנון החנות

ברוכים הבאים לאתר קריסטלים (להלן: “החנות”).

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.

 1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים. אנא קרא בתשומת לב תקנון זה שכן עשויים לחול בו שינויים.
 2. החנות משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ורשאים לרכוש בה בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החנות ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.
 4. הקלדת ו/או הכנסת פרטי התקשרות אישיים לרבות אך לא רק דואר אלקטרוני (email) מהווה פעולת הרשמה לרשימת התפוצה של החנות ואת הסכמתך לקבל מידע איפורמטיבי ו/או שיווקי ו/או פרסומי מהחנות בדיוור ישיר אל כתובת הדואר האלקטרוני שלך.  אם הנך מעוניין לצאת מרשימת התפוצה בכל עת, ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על קישור: “הסרה מהרשימה” המופיע בתחתית כל מייל מהחנות, ו/או משלוח בקשה בכתב להסרה מרשימת התפוצה עם פרטיך המלאים, דרך דף “צור קשר” ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
 5. תנאי מוקדם לתוקף רכישה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעיסקה ולגביה.
 6. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
 7. המחיר הינו כולל מע”מ אלא אם צויין מפורשות אחרת .

רכישה רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

 1. החנות תציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
 2. לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל”עגלת הקניות” ימשיך הקונה בעמוד “עגלת הקניות” ל”אישור קנייה” ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.
 3. מחירי המוצרים שפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החנות תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
 4. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החנות. יתרה מכך אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת האתר, מכירת מוצרים הנמכרים במבצע מוגבלת ל-5 (חמישה פריטים) מכל מוצר.
 5. מובהר כי שירות אתר “קריסטלים” אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 6. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס חיוב מיידי ו/או כרטיס אשראי ו/או שירות פייפל (PayPal) ו/או ארנק אלקטרוני ו/או העברה בנקאית ו/או כל אמצעי תשלום חליפי/עתידי השייך ללקוח המזמין ואשר פרי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “החשבון שלי”, “פרטים אישיים”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש באמצעי תשלום אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי אמצעי התשלום יישמרו יחד עם פרטי אמצעי התשלום הקיימים באתר.
 7. לאחר חיוב הלקוח בכרטיס חיוב מיידי ו/או כרטיס אשראי ו/או שירות פייפל (Paypal) ו/או ארנק אלקטרוני ו/או העברה בנקאית ו/או כל אמצעי תשלום חליפי/עתידי ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח קבלה. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שהחנות תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל כל עת באמצעות מסירת הודעה במייל ובטלפון.

שעות פעילות החנות

הקלדה של הזמנה בחנות אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר או האפליקציה מושבת/ת לצורך תחזוקתו/ה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בכפוף לאזורי השירות של החנות.

החלפת מוצר

 1. החלפת מוצר באמצעות חשבונית תוך 14 ימים בלבד. החזר כספי יינתן כחוק.
  (תוך 7 ימי עסקים בלבד, החזר כספי יינתן לפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם. בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ₪ מערך העסקה לפי הנמוך מבינהם).
 2. הזיכוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה.
 3. החלפת פריט בשווי ערכו בעת ההחלפה.

ביטול הזמנה

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העיסקה* בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981
  (להלן החוק: http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations )
 2. ניתן לבטל רכישת מוצר תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות [email protected] ו/או באמצעות עמוד “צור קשר” באתר. במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.
 3. אם סופק המוצר ללקוח , חלה על הלקוח חובת החזרת המוצר אל החנות עצמה . מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
 4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח .
 5. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • חשד לעסקה לא כשרה ו/או לא בתום לב ו/או לנסיון הונאה
 • נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
 • במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .
 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
 2. במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך .הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
 3. ביטול/שינוי הזמנה יכול להתבצע באתר ו/או באמצעות שירות הלקוחות בטלפון ובמייל.
 4. החנות תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך הודעה ללקוח שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

*מקרים בהם לא ניתן לבטל עסקה:
http://www.consumers.org.il/category/cases-for-no-annulment-rights

אספקת המוצרים

 1. החנות תדאג לאספקת המוצר שהוזמן באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב במדיניות משלוחי החנות ו/או בעמוד הראשי של האתר ו/או בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת ולאחר אישור של אמצעי התשלום המקובלים בחנות על העסקה.
 2. החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.
 • שביתה אצל החברות להובלת המוצרים.
 1. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים באתר כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.
 2. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לרשימת המועדים האפשריים כמפורט לעיל.
 3. “קריסטלים” תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, “קריסטלים” אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי “קריסטלים” בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. “קריסטלים” תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח.

דמי משלוח

 1. דמי המשלוח הם מסוג משלוח עם שליח עד פתח הבית, המשלוח ייבחר בעמוד הקופה, שם ימצא מחיר ליד כל סוג משלוח, מחיר זה יתווסף לסכום הסופי לתשלום.
 2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר ולפרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה , ניתן לפנות אל:

טלפון:___0506575733___

כתובת: ___נוף הרים 43 הר אדר___

דוא”ל (E-Mail): [email protected]____

 כללי

 1. באתר זה קיים מידע רב על תכונות וסגולות של אבני חן. המידע לוקט ונאסף במשך שנים ממגוון מקורות מידע.
 2. אין מנהליו ובעליו של האתר ממליצים על השימוש באבני חן וקריסטלים כתחליף לטיפול רפואי קונבנציונלי ובכל בעיה רפואית אנו ממליצים להתייעץ עם רופא, ניתן להשתמש באבני חן כטיפול אנרגטי משלים אך כל אחד יעשה כן לפי שיקולו האישי ובאחריותו.
 3. אין לראות במידע באתר זה כהמלצה או תחליף לטיפול רפואי.
 4. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 5. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש באמצעות האתר.
 6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
 7. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר,הנם בבעלותם הבלעדית של החנות.
 8. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 9. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש בחוק, לפי המאוחר מביניהם. בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החנות לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החנות תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין
 10. לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החנות במקום עסקה, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החנות, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
 11. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחנות בלבד, בטלפון לשירות הלקוחות של החנות, באתר ובמייל.

אחריות

 1. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחנות ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעטת בהקלדת פרטי אמצעי התשלום, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 2. הלקוח פוטר את החנות מכל אחריות לנזק מכל שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או תוכנה הקשורים לאתר.
 3. החנות לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

החלת חוק והתניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לבין החנות ובעליה במסגרת החנות ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. החנות והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

אבטחת האתר

 1. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולות האתר, לרבות אך לא רק:
 • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
 • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
 • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

החנות תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

ט.ל.ח